OTK - Oostrozebeekse Transplantkring

Transplantatie heeft niets te maken met techniek of kosten maar met ethiek
Het gaat hier om de enige tak van de gezondheidszorg waar
niets kan worden verwezenlijkt zonder de medewerking van het publiek

- Arthur Kaplan -

Verschillende soorten donatie

Voor mensen die wachten op een orgaan is donatie van levensbelang. Hierin onderscheiden we twee soorten procedures om organen te doneren:

De wegname van organen toelaten betekent iemand redden die zich in een onomkeerbaar eindstadium bevindt van een hart-, long-, lever-, nier-, pancreas- of darmziekte. Met het thema 'Er is Leven na de Dood', proberen we aan te tonen hoe belangrijk het is om zich te laten registreren als donor. Vooral als men weet dat één donor negen mensenlevens kan redden.

In maart 2013 werd voor de 1e maal een kruistransplantatie toegepast in UZ Leuven, dit was tevens de 1e in België. Beide echtparen leerden elkaar kennen op nierdialyse waar beide mannen naar toe moesten. Zo kwamen zij ook in aanmerking voor niertransplantatie, beide partners wilden een nier afstaan. Bij echtpaar A kon de vrouw doneren aan haar man. Bij B was dit niet het geval. Bij nader onderzoek bleek dat de vrouw van echtpaar B kon doneren aan A en Donor A kon doneren aan B. Na overeenkomst, kon zo de 1e kruistransplantatie doorgaan. Er bestaat momenteel ook een nationaal register voor incompatibele duo’s, het Living Donor Exchange Program (LDEP).

Toekomst voor bewaren van organen.

Orgaanperfusie is een nieuwe techniek om organen buiten het lichaam, in een machine, in optimale omstandigheden te bewaren tussen de uitname en het transplanteren en dit op lichaamstemperatuur. Zo kan de kwaliteit van de organen worden verbeterd zodat er een langere overlevingstijd mogelijk is.De bedoeling hiervan is dat er zo meer organen beschikbaar komen voor transplantatie en (vooral bij longen) zo de vochtopstapeling na transplantatie te verminderen. Men zou ook de operaties kunnen plannen.

Wetgeving

Volgens de wet van 13 juni 1986 (Staatsblad 14 februari 1987) is iedere Belg ouder dan 18 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister of 6 maand ingeschreven in het vreemdelingenregister donor. Toch komt er een keuzemoeilijkheid kort na het overlijden waarin de naaste omgeving wel of geen toestemming moet geven om het lichaam als donor beschikbaar te stellen. Veel te vaak valt de keuze zwaar door de onwetendheid waarin de naaste omgeving zich bevindt over de laatste wilsbeschikking van de overleden persoon. Daarbij komt nog het leed en de smart als een geliefd persoon heengaat waardoor de beslissing nog moeilijker wordt. Het is dan ook belangrijk men tijdens zijn/haar leven hierover praat met zijn familie en zo zijn wens duidelijk maakt.

Registratie

Men kan zich ook laten registreren, hiervoor kan u zich wenden tot uw gemeentehuis bij de dienst bevolking. Deze instantie zal u een inschrijvingsformulier voor het nationale register overhandigen zodat u uw aanvaarding of weigering kan meedelen. Op deze manier kan de familie zich niet meer verzetten en telt uw keuze. Wees gerust, uw mening welke die ook is, zal steeds gerespecteerd worden.

Een race tegen de tijd…

Daar transplantaties steeds een wedloop tegen de tijd zijn, kunnen verloren of gewonnen minuten kenmerkend zijn voor het welslagen van een transplantatie. Soms is er de onzekerheid of men wel alles in het werk zal stellen om zijn leven te redden. Wees gerust, de geneesheren die instaan voor uw verzorging hebben maar één betrachting namelijk uw leven redden, waar men dan ook meer en meer in slaagt. Of zal mijn familie bijkomende kosten moeten dragen als ik me registreer voor orgaandonatie, het antwoord is NEEN! Eénmaal de diagnose van hersendood is vastgesteld (dit gebeurt door drie niet-betrokken geneesheren) worden alle kosten voor wegname van organen gedragen door het ziekenfonds van de ontvanger.